Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Kolonists

SettlerNepieciešamie resursi atīsībai: nav
Nepieciešamie resursi apmācībai: rezidence/pils līmenis 10/(15)/20

Kolonisti ir drošsirdīgi iedzīvotāji, kuri pārvietojas ārpus pilsētas, lai kolonizētu jaunas teritorijas.

Tā kā ir grūti izveidot jaunu ciemu, ir nepieciešami 3 kolonisti, lai so funkciju veiktu. Katram jaunam ciemas ir nepieciešams 750 resursu vienības no katra resursa.

  Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
0. līmeņa vērtība 0 80 80
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Izpēte 0 0 0 0 / /
Apmācība 4600 4200 5800 4400 1 7:28:20
Pārvietošanās 5 lauki stundā
Spēj panest 3000 resursu

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli