Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Celtne - Pulcēšanās vieta

Rally Point

Prerequisites: {(buildingrequirements:gid=16)}

Jūsu ciema kareivji šeit satiekas. No šejienes Jūs varat sūtīt tos iekarot, uzlidot vai pastiprināt citus ciemus.

Tikšanās punkts var tikt uzbūvēts tikai labajā izliekumā blakus galvenajai celtnei.

Atkarībā no pulcēšanās vietas līmeņa, Jūs variet izvēlēties dažādus mērķus katapultām:

  • 1. līmenī nejauši
  • 3., 5. un 10. līmenī pieaug mērķejamo ēku skaits
  • 10. līmenī var mērķēt uz visām celtnēm, izņemot paslēptuvi, akmenslauztuvi un mednieku māju
  • 20. līmenī Jums ir iespēja iemērķēt 2 celtnes reizē!

Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli