Travian atbildes

Sāksim ar Jūsu jautajumu

Meklēt atbildot uz jautājumiem

Lai atrastu atbildi, izvēlieties apakškategoriju un pēc tam zemakas kategorijas līdz Jūsu atbilde parādīsies. Ja Jūs beigas neatrodat atbildi uz Jūsu jautājumu, Jums parādīsies iespēja kontakteties ar mums.

Man ir jautajums par...

Paskatīsimies detalizētāk:

Meklēt ar lapas karti

Vai Jūs vēlaties meklēt caur normalo lapas karti kādu Jūs pazīstat no mīļakajām interneta lapām? Nav nekādu problēmu, tikai izmantojiet Atbilžu lapas kartes navigaciju, lai atrastu Jūsu atbildi.

Smēde

Smithy

Priekšnosacījumi: 3. līmeņa galvenā celtne, 1. līmeņa akadēmija

Šajā celtne tiek uzlaboti kareivju ieroči un bruņas. Palielinot šīs celtnes līmeni, radīsies iespeja papildus uzlabot ieročus un bruņas.

Uzlabojumi būs spēkā tikai ciemam, kur tie tika uzlaboti. Tas nozīme, ka viena ciema ir augstaki uzlabojumi, tie netiks ņemti vera pārējos ciemos.

Līmeņu atribūtiku (ka celtniecības izmaksas un iegūstamos kultūras punktus) ir iespējams apskatīt šeit.
Pilnu celtniecības laiku tabulu var aplūkot  šeit 1x ātruma serverim unšeit 3x ātruma serverim.


Vai uz Jūsu jautājumu tika atbildēts labi?

Jā   Neitrāli